Met de inzet van Impuls! krijgt u beter grip op uw bedrijfsvoering en interne controle!

Impuls! voor uw bedrijfsvoering en interne controle

Met Impuls! heeft Exilo een unieke verzameling van tools, templates, en voorbeelden verzameld om uw bedrijfsvoering en interne controle te verbeteren. Bent u het zat veel tijd en energie te steken om zaken te ontwikkelen die elke lokale overheid in Nederland maakt? Dan is Impuls! een goede oplossing. De documenten in Impuls zijn namelijk up to date ten aanzien van de laatste ontwikkelingen en eisen op het gebied van het uitvoeren van een gedegen (verbijzonderde) interne controle. Impuls! is zo ontwikkeld en vormgegeven dat het intuītief werkt en direct toepasbaar is. Alle templates zijn bewust ontwikkeld in Microsoft Excel of Word zodat elke gemeente ze kan toepassen, bewerken en naar eigen behoefte kan aanpassen.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om Impuls! in te zetten als onderdeel van een maatwerktraject om uw (verbijzonderde) interne controle te verbeteren. Naast de documenten helpen we u bij het opzetten van het proces en coachen we u waar nodig. We gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we u het beste kunnen ondersteunen!

Exilo Impuls!

De inhoud van Impuls!

Onder Impuls zijn diverse documenten opgenomen, hieronder een aantal voorbeelden:

 • Kwaliteitshandboek
 • Steekproefmodel
 • Template intern controleplan
 • Template controlerapportage
 • Scoping template obv IV3
 • Memo voor documenteren materialiteit (goedkeuring/uitvoering/rapportering)
 • Model gemeentebrede risicoanalyse
 • Frauderisicoanalyse (vooringevuld)
 • Model risicoanalyse SiSa
 • Stroomschema’s meest voorkomende processen (met verwachte beheersmaatregelen)
 • Control matrices per proces (voor 7 processen beschikbaar) met mogelijke beheersmaatregelen per risico
 • Gegevensgerichte werkprogramma’s voor 15 processen
 • Werkprogramma betrouwbaarheid lijstwerk
 • Template werkprogramma SiSa (algemene template)
 • Checklisten voor de 7 meest voorkomende SiSa regelingen
 • Format plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording