Het nieuws van Exilo, hier nemen we u graag mee in onze visie!

Hoe paars is jouw finance team?

Welke generatie is de ultieme paarse finance medewerker?

Millennials (ofwel de generatie Y), een generatie die anders is dan andere generaties vanwege hun technologiegebruik. Soms lijkt het alsof het alleen maar over deze generatie gaat. Over ‘de millennial’ is al genoeg geschreven: In deze blog zullen we het niet hebben over hun afschuw van een traditionele baan (wat dat ook moge zijn), dat ze alles snel willen en ook snel afgeleid zijn, dat deze groep over een paar jaar de belangrijkste consumptiegroep wordt en dat ze gaan voor toegang tot services in plaats van ownership. Deze millenials, die geboren tussen 1980 en 1995, maar ook de generatie vanaf 1995 (generatie Z), hebben totaal andere gebruiken dan generatie X (tussen 1960-1980) en de generatie daarvoor, de babyboomers (door millenials tegenwoordig ook wel ‘boomers’ genoemd).

Hoe dan ook, hoe verhouden deze generaties zich tot hedendaagse (publieke) organisaties die zich in de loop der jaren ook hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld in de toepassing van hedendaagse technologie in hun primaire en ondersteunende processen: tijdens klant- en gebruikerinteracties, bij de beheersing en de besturing van de eigen organisatie, bij het analyseren van trends en (h)erkennen van patronen en scenario’s. Onderzoek toont aan dat mensen technologie als een belangrijk onderdeel van hun dagelijks werk zien. Maar is dat het enige dat tegenwoordig nog telt? Hoe ‘tech savvy’ je bent?

Volgens ons gaat het breder dan alleen maar kunnen toepassen van moderne technologieën die je werk uit handen nemen. Neem nu de financiële functie. Daar is altijd veel om te doen (Is de basis wel op orde? Hoe zit het met de rechtmatigheid? Leveren wij wat we moeten en willen leveren? Zijn we in control? Enzovoorts). Diverse onderzoeken laten zien dat de financiële functie permanent verandert. Niet zozeer in basisprincipes, maar wel in de wijze waarop dit vakgebied steeds digitaler wordt. Deze digitalisering biedt kansen, maar is soms ook een bedreiging op de spreekwoordelijke werkvloer.

Wat vraagt een moderne financiële functie tegenwoordig van medewerkers, ongeacht tot welke generatie zij behoren? In ieder geval nog steeds een zekere basiskennis over financiën en control. Daarnaast gaat het meer dan ooit om het toepassen van je analytisch vermogen en het begrijpen waarom dingen zijn gebeurd, nu gebeuren en gaan gebeuren. Medewerkers moeten zaken kunnen verklaren, patronen herkennen, puur en alleen door bijvoorbeeld even afstand te nemen van het dagelijkse werk door naar verzamelde data te kijken. De ‘rode’ kant van de financiële functie.

Daarnaast is interactie erg belangrijk. Met je collega’s uit de finance (en control) keten, maar vooral ook met je eindklant, de eindafnemer c.q. gebruiker van de producten die je oplevert. Of het nu een begroting, een jaarrekening, een kadernota of een tussenrapportage betreft, interactie opzoeken is een must! En als deze interactie dan plaatsvindt, hoe breng jij je verhaal over de spreekwoordelijke bühne? Ben jij een story teller die de (zachte) vaardigheden bezit om niet alleen te vertellen maar ook te luisteren naar je eindafnemer (lees: de lijn)? Ben je in staat om je te verplaatsen in je gesprekspartner en wat hem/haar beweegt? Is jouw inbreng steeds raak en zijn jouw adviezen spot on en worden deze door de lijn omarmd? Met andere woorden de ‘blauwe’ kant van de financiële functie.

Soms wordt vergeten dat in al het geweld van digitalisering en nieuwe technologieën de menselijke hand in de financiële functie onbetwist noodzakelijk is om organisaties verder te brengen. Geen mails en rapportages met daarin analyses zonder toelichting. Geen dashboards waar je oneindig kunt downdrillen tot je niet meer weet waar je je bevindt in de database. Geen robots die alleen maar handelingen uitvoeren zonder gevoel te hebben bij de impact van die handelingen. Gewoon het gesprek aangaan, vertellen wat jij ziet (gebeuren), onderbouwd met ‘bewijs’ in de vorm van (data)analyses, vooral vragen hoe de andere kant van de tafel dat ziet en tenslotte een suggestie doen in de vorm van een advies vanuit je professie.

Terug naar de verschillende generaties die nu werkzaam zijn in de financiële functie. En terug naar de ultieme mix van de ‘rode’ kant en de ‘blauwe’ kant van finance, wat overigens de kleur ‘paars’ oplevert. Zit daar een generatie tussen die de ultieme paarse finance medewerker is? Die de harde en de zachte kant in zich heeft? Het antwoord daarop is simpel: nee.

Jongere generaties (Y en Z) krijgen vanuit het onderwijs dat ze hebben genoten vaak wel sociale en communicatieve vaardigheden mee. Daarnaast zijn zij bedreven in het eigen maken van moderne technologische toepassingen. Echter zij zijn soms te afhankelijk van deze techniek maar moeten bovenal vlieguren maken in de financiële functie en hoe het spel richting de lijn werkt. Dan de generatie X. Deze weet hoe ze ‘het verhaal’ moeten brengen en is – afhankelijk van hun persoonlijke interesse – in staat om nieuwe technologieën eigen te maken. Deze generatie vervult inmiddels management posities waardoor zij een sleutelrol kunnen spelen in de ontwikkeling van de financiële functie. De nadruk daarbij ligt op ‘kunnen’, immers hun eigen persoonlijke drive hierin is hierbij van essentieel belang. Tenslotte de boomers. Vaak wordt deze generatie door de jongere generaties qua omarming van technologie voorbij gestreefd, maar hebben zij een cruciale rol in het vormen van het financiële geweten van de organisatie, hebben zij toch nog altijd de meeste vlieguren gemaakt en bakken ervaring en staan de meesten te springen om hun legacy niet verloren te laten gaan.

De financiële functie wordt steeds afhankelijker van technologie, maar blijft uiteindelijk ook mensenwerk. Daarnaast blinken verschillende generaties op de werkvloer uit in verschillende harde en zachte competenties. De uitdaging daarbij is volgens ons om deze krachten te bundelen en niet slimmer te willen zijn/worden dan deze technologie (als dat überhaupt mogelijk is!), maar technologie te begrijpen en vóór ons te laten werken, waarbij wij waarde toevoegen door bijvoorbeeld analyses te voorzien van een voice over, vragen te stellen, impact van besluiten te overzien en suggesties te doen. Het slim combineren van verschillende generaties met hun eigen harde en zachte competenties, vanuit bijvoorbeeld een strategische personeelsplanning, maakt daarom de ultieme paarse finance medewerker van de toekomst in deze digitale wereld.

Reacties