Het nieuws van Exilo, hier nemen we u graag mee in onze visie!

Nieuwsbrief december 2020

De laatste ontwikkelingen voorzien van praktische handreikingen

Wij hebben onze 3e en laatste nieuwsbrief van 2020 gepubliceerd. Via onze nieuwsbrieven informeren wij u over belangrijke ontwikkelingen die voor u relevant zijn. In onze nieuwsbrief van december hebben wij de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording (met als bonus een hulpmiddel om de voor u meest passende verantwoordingsgrens te bepalen)
  • Checklist voor de jaarrekening met 8 concrete acties
  • Een template position paper om complexe casussen tijdig met uw accountant af te stemmen
  • V&A Commissie BBV inzake restwaarde voor materiële vaste activa
  • Notie meerjarig financieel inzicht van de commissie BBV
  • Wijzigingen in de WNT

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel hier voor de volledige nieuwsbrief

 

Reacties