Werken aan de uitdagingen van morgen

Wat kan Exilo voor u betekenen?

Bent u op zoek naar advisering of ondersteuning op het gebied van control, finance & bedrijfsvoering? Dan is Exilo als finance professional de partij voor u. Wij werken met enthousiasme aan de vraagstukken van vandaag en morgen om te komen tot (digitale) duurzame oplossing. Of het nu toeziet op de financiële functie van de toekomst, het rechtmatig handelen, een scan van uw bedrijfsvoering of een ander thema, wij garanderen dat ons advies passend is bij uw organisatie en concrete handvatten geeft om de volgende stap(pen) te zetten!

Een aantal voorbeelden waarmee of hoe we u kunnen helpen

Onze dienstverlening ziet toe op rechtmatigheid in brede zin. Of het nu gaat over het inrichten en/of verrichten van een (verbijzonderde) interne controle of de doorontwikkeling richting een in control statement. Op elk aspect adviseren en ondersteunen we u.

Door toepassing van het raamwerk finance & control krijgt u snel inzicht in de stand van uw bedrijfsvoering. Afhankelijk van uw wensen staan we stil bij bijvoorbeeld uw ambitie, het volwassenheidsniveau of de ontwikkelagenda.

Het toepassen van benchmarking en/of analyses kan waardevolle inzichten geven in uw organisatie. Binnen Exilo hebben we ruime ervaring met het toepassen van beide. Denk bijvoorbeeld aan het benchmarken om te bepalen hoe uw organisatie presteert ten opzichte van vergelijkebare organisaties of de analyse van uw reserves om inzicht te krijgen in de beheersing van het eigen vermogen.

Soms is snelle en flexibele inzet noodzakelijk. Onze interim dienstverlening is hiervoor beschikbaar. Voorbeelden zijn functies als concerncontroller, leidinggevende functies op de financiële en control afdeling of doorontwikkeling van rapportages (bijvoorbeeld dashboards in PowerBI).

De financiële functie is continu in ontwikkeling. Dat vraagt wat van uw organisatie maar ook van de mensen. Om u mee te nemen in de functie van de toekomst geven we een op praktijkervaring gebaseerde inspiratie- en werksessie. Vanzelfsprekend ook met als doel om te kijken wat het effect op uw veranderagenda is.

Soms lukt het niet om de verbijzonderde interne controle (VIC) tijdig volledig zelfstandig uit te voeren. Bijvoorbeeld door een tekort aan eigen medewerkers of omdat u bewust de keuze heeft gemaakt de VIC uit te besteden. Vanuit Exilo zijn wij in staat, mede door onze ervaring als accountant, om u snel te ondersteunen op dit vraagstuk. Of het nu het leveren van tijdelijke ondersteuning is of het structureel voor u verzorgen van de VIC.

Is dit alles wat Exilo voor u kan betekenen?

Vanzelfsprekend hebben we geen limitatieve lijst opgenomen van de mogelijkheden of vraagstukken waarmee we u kunnen helpen, deze is alleen bedoeld om u te laten zien dat wij veelzijdig zijn in onze aanpak en expertise. Wij geloven dat een maatwerk oplossing begint met het gesprek. Waar zit uw zorg? Welke problemen of vraagstukken onderkent u? Welke kansen en uitdagingen zijn er? Vanuit dat perspectief kijken we samen naar de behoefte en bepalen we wat u nodig heeft om verder te komen en welke professional van Exilo het beste bij u past. Kortom, maatwerk is ons credo.

Meer informatie?