U echt verder helpen, ook nadat onze opdracht afgelopen is, dat is onze drijfveer!

Wat kan Exilo voor u betekenen?

Bent u op zoek naar ondersteuning in het domein bedrijfsvoering? Wilt u uw financiële functie meer toekomstbestendig maken? Lopen taken en rollen van de eerste, tweede en derde lijn soms door elkaar? Ervaart u bijvoorbeeld een moeizaam jaarrekeningproces of is er vaak discussie tussen de organisatie en de externe en/of interne controleur? Dan helpt Exilo u verder! Met onze ruim 65 jaar ervaring helpen we u graag, of het nu in de vorm van een advies-, interim- of trainingsopdracht is. Ons uitgangspunt is dat wij u op een zodanige manier verder helpen dat u, nadat wij weer bij een volgende opdrachtgever aan de slag zijn, met een gerust hart zelf verder kunt bouwen aan de toekomst.

 

 • Strategie
 • Procesoptimalisatie
 • Projectcontrol
 • Internal audit
 • Interim professionals

De verschillende segmenten in de publieke sector als gemeenten, provincies en not-for-profit organisaties als onderwijs- en zorginstellingen zijn doorgaans al op de hoogte van diverse trends en ontwikkelingen die leiden tot een transformatie van de financiële en control functie. Zij beseffen zich dat door ontwikkelingen op het gebied van ICT, zoals het opkomen van nieuwe technologieën, de mogelijkheden groter dan ooit zijn. Voorbeelden hiervan zijn process mining, robot process automation, continuous monitoring en big data. Onze opdrachtgevers voelen een externe en interne ontwikkelnoodzaak rondom de Future of Finance & Control. Vervolgens is het ontwikkelen van een visie op deze ontwikkeling als wenkend perspectief, het stellen van een diagnose van het hier en nu, en tenslotte het uitwerken van een ontwikkelagenda om toe te groeien naar aan toekomstbestendige financiële en control functie, een hele uitdaging. Hierin kan Exilo u helpen waarbij volgens een strategic backward planning samen invulling wordt gegeven aan deze ‘hoe’-vraag. Hierbij wordt geredeneerd vanuit de brede financiële en control functie, de three lines of defence en de kwaliteiten van uw medewerkers.


Future of finance
Van visievorming tot en met implementatie van uw innovaties: binnen Exilo hebben we ruime ervaring opgedaan met de toepassing van verschillende nieuwe ICT-mogelijkheden (onder andere Perceptive, Disco, UiPath, Alteryx, PowerBI, en Tableau) om bij u toe te passen. Zo wordt stap voor stap uw wenkend perspectief bewaarheid en haalt u de Future of Finance & Control in huis!

 

De dynamiek in de publieke sector neemt alsmaar toe, waarbij een steeds mondiger ‘klant’ (burger, leerling/student, zorgcliënt) steeds hogere eisen aan de dienstverlening stelt en wet- en regelgeving elkaar in hoog tempo opvolgt. De focus van veel organisaties ligt vooral bij het telkens optimaliseren van het primaire proces, immers daar merkt de ‘klant’ het meeste van. Echter onderschat niet de waarde van een optimale ondersteuning via bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering maakt het handelen van het primaire proces mogelijk: financiën, ICT, HRM, inkoop, facilitair zijn randvoorwaardelijk. Ook voor deze processen moet voldoende aandacht voor doorontwikkeling zijn.  DMAIC cycleVanuit zowel de audit- alsook de consultancy-achtergrond van de oprichters en eigenaren van Exilo  herkennen we dit beeld uit de vele gesprekken met ambtelijke en onderwijs/zorg organisaties vanuit onze adviestrajecten en accountantscontroles (managementletters). Meestal niet uit onwil, maar juist door gebrek aan tijd en capaciteit is bedrijfsvoering een ondergeschoven kindje. Maar zoals u weet, regeren is vooruitzien! Dat betekent dat nu investeren in procesoptimalisatie in de bedrijfsovering ervoor zorgt dat u in de toekomst flexibel op ontwikkelingen in het primaire proces kunt inspelen.

U kunt er vanuit gaan dat wij adviseren met als doel uw organisatie verder te helpen. Op basis van het gedachtegoed van het DMAIC model, zoals door Lean Six Sigma gehanteerd, analyseren we uw proces. De Exilo aanpak staat dus voor een praktische toepassing met eerlijke adviezen die direct implementeerbaar zijn in uw organisatie.

 

ProjectcontrolBent u het zat dat projecten uitlopen en meer kosten dan gepland? En dat u er pas (te) laat achter komt of over wordt geïnformeerd? Dan is het tijd om uw projectcontrol te verbeteren. Door de jarenlange ervaring binnen een project georiënteerd Big4 kantoor en onze kennis van lokale overheden zijn wij uitstekend in staat om vanuit een ‘outside-in’ perspectief te analyseren waar de knelpunten in uw control proces zitten en op welke wijze u die zou kunnen verhelpen. U kunt Exilo inzetten om:

 • Een betrouwbare en tijdige informatievoorziening te waarborgen;
 • Grip te krijgen op interne projecten (stuurt u een intern project net zo strikt aan als een extern project?);
 • De projectadministratie zodanig in te richten dat u voldoende financieel inzicht krijgt;
 • Grip te krijgen op de rechtmatige besteding van subsidiegelden.

Lines of defence gemeenten en provinciesDe invoering van de rechtmatigheidsverantwoording per 2021 is het moment voor lokale overheden om de interne auditfunctie (VIC) een impuls te geven. Niet alleen denken vanuit wat moet, maar juist denken vanuit wat nodig is en wat kan. Denken in mogelijkheden dus. Hoe ondersteunt de interne auditfunctie het beste bij het doorontwikkelen van uw bedrijfsvoering? Hoe worden ze sparringpartner van de organisatie, zonder hun onafhankelijke rol uit het oog te verliezen. Doet u dit het liefst zelf? Kijk dan eens naar Impuls! voor handige tools en templates. Doet u het liever samen? Dan kunnen we u ondersteunen op de volgende manieren:

 • Ondersteunen bij bepaling van ambitieniveau van de interne auditfunctie (stip aan de horizon);
 • Inrichting en aansturing van de IC-functie en het proces (bijvoorbeeld bij de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording);
 • Digitaliseren of doorontwikkelen van de bestaande werkwijze;
 • Second opinion op bestaande IC-plannen en/of werkprogramma's ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit;
 • Training en inspiratie van IC-functionarissen/ IC-afdelingen;
 • Opstellen van werkprogramma's, tools, templates enzovoort.

Interim professionalsEén ding is zeker: de lokale overheid van toekomst ziet er anders uit dan die van vandaag. Continu vragen complexe vraagstukken zoals het sociaal domein, de omgevingswet of de rechtmatigheidsverantwoording uw aandacht. En waar beleid maken in het DNA van lokale overheden zit, is het ‘in control’ komen op de onderliggende processen vaak een aandachtspunt. Exilo heeft ruime aantoonbare ervaring in de controle en advisering van lokale overheden. Als registeraccountant zijn wij daarnaast onderworpen aan permanente educatie en daardoor op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van control(e). Deze kennis en ervaring brengen we graag bij u aan tafel via een interim-functie, hierbij kunt u denken aan:

 • (Concern)controller;
 • Strategisch financieel adviseur;
 • Hoofd financiële administratie;
 • Projectcontroller;
 • Aansturing of uitvoering van de VIC-functie;
 • Begeleiding van jaarrekeningtraject;
 • Aanspreekpunt voor de accountant;
 • P&C-medewerker.

Hoe hebben we onze klanten geholpen?

Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen van recente opdrachten die door Exilo zijn uitgevoerd.

Alternatieve tekst
Opstellen fraudebeleid

Opstellen van het fraudebeleid en het uitvoeren van een frauderisicoanalyse voor diverse processen.

gemeente Veenendaal
Concerncontroller

Vervullen van de rol van concerncontroller tot aan de aanstelling van een vaste concerncontroller.

Gemeente Leiden
Concernregisseur jaarrekening

Regisseur van het jaarrekeningproces (inclusief accountantscontrole) tot en met vaststelling in de raad.

Analyse financiële en control functie

Analyse financiële en control functie inclusief ontwikkelen visie en ontwikkelpad.

Ondersteuning transitie

Ondersteunen College van Bestuur en concerncontroller bij de transitie van het bovenschools Servicebureau en doorlichten van de informatiepiramide van het kwaliteitszorgsysteem.

Doorlichting exploitatie

Doorlichten van de exploitatie van de vereniging en advisering omtrent zero based begroten.

Recreatie Midden Nederland
Controller

Vervullen van de rol van business controller en adviseur van directie/bestuur op financiële vraagstukken.

Rechtmatigheidsverantwoording

Coaching van de organisatie bij de implementatie van de rechtmatigheids-verantwoording voor 2021.

Concerncontroller/ programmamanager transitie

Vervullen van de rol van concerncontroller. Als programmamanager transitie begeleiden van de transitie naar een wendbaar Aalsmeer.

gemeente Veenendaal
Rechtmatigheidsverantwoording

Projectleider voor de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording en coaching van de VIC.

Gemeente Hoogeveen
Coaching VIC

Coaching en inspiratie van het VIC team en het opstellen van een visie op interne controle.

Alternatieve tekst
Borging prestatielevering

Opstellen van het beleid prestatielevering inkoop & sociaal domein inclusief een implementatievoorstel.

Uitgelicht