Rechtmatigheid als fundament voor uw handelen

Rechtmatigheid maakt al vele jaren integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van veel overheden en publieke organisaties. Toch is rechtmatigheid volop in beweging. Denk hierbij aan de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en over enkele jaren ook voor waterschappen (zie hiervoor overigens ook onze website www.rechtmatigheidsverantwoording.nl met alle achtergrondinformatie en veelgestelde vragen met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording. Daarnaast worden ook in het onderwijs en in de zorg rechtmatigheidscontroles een steeds belangrijker onderdeel van de interne en externe controle.

Binnen Exilo hebben we vele jaren ervaring bij een Big4 kantoor met de controle en advisering van overheden en publieke organisaties op het gebied van rechtmatigheid. Onze ervaring is dat veel organisaties een in meer of mindere mate systematische aanpak hebben voor de naleving van rechtmatigheid en de (interne) controle hierop. Maar het echt doorleven van rechtmatigheid, zodat het in het DNA van de organisatie zit, dat is vaak een stap verder. 

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Wij kunnen u op twee manieren ondersteunen: 

Advisering en ondersteuning

Middels inzet van onze expertise en ervaring

 • Ondersteuning bij het opzetten van de (verbijzonderde) interne controle
 • Advisering over de verder doorontwikkeling van de (verbijzonderde) interne controle
 • Doorontwikkeling naar een in control statement
 • Klankbordrol voor u en uw medewerkers op vaktechnisch gebied
 • Volledig overnemen van uw verbijzonderde interne controle (in die gevallen dat het niet economisch rationeel is om zelf een verbijzonderde interne controle op te zetten

Tools en templates

Middels tools en templates (wij hebben een volwaardig pakket aan tools en templates voor de verbijzonderde interne controle ontwikkeld), denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Een kwaliteitshandboek met een controleaanpak
 • Templates voor de control van processen
 • Een steekproefmodel
 • Templates voor een interne controleplan of -rapportage
 • Een voorbeeld (fraude)risicoanalyse
 • Sectorspecifieke templates (Bijv. SiSa voor gemeenten en provincies)
 • Enz. 

Meer informatie?