Hoe staat uw bedrijfsvoering ervoor?

Overheden en publieke organisaties staan meer dan ooit onder een constante (maatschappelijke) druk om aantoonbaar te blijven presteren en verbeteren. Ontwikkelingen als digitalisering, vergrijzing van de organisatie, vertrouwensdruk, maar ook de eigen strategische doelstellingen geven aanleiding om steeds vaker een structurele verandering in de bedrijfsvoering door te voeren. En zo is noodzaak tot doorontwikkeling van de bedrijfsvoering geboren. Exilo heeft hiervoor haar visie verwerkt in het raamwerk finance & control (RFC). Het RFC gaat in op de door ons onderscheiden 6 domeinen van de bedrijfsvoering. Deze hebben wij onderverdeeld in enerzijds de waardetoevoegers en anderzijds de randvoorwaarden. Binnen deze 6 domeinen richten we ons op de 3 belangrijkste inhoudelijke thema’s per domein. Op die manier stelt het RFC ons in staat een foto te maken van uw bedrijfsvoering die ingaat op zowel de harde als de zachte kanten van bedrijfsvoering.

Wat kan het RFC voor u betekenen?

Het RFC stelt ons in staat om voor uw volledige bedrijfsvoering of een onderdeel daarvan (een proces of afdeling) inzichtelijk te maken wat het volwassenheidsniveau van uw bedrijfsvoering is. Deze confronteren we vervolgens met de door uzelf benoemde ambitie, waarbij we u uiteraard van input en overwegingen voorzien. Op deze manier heeft u direct inzicht uw eigen ontwikkelagenda voor de komende periode. 

Wij kunnen u hierbij op de volgende wijze ondersteunen:

  • Uitvoeren van de scan
  • Duiden van de uitkomsten
  • In beeld brengen van uw ambities
  • Bepalen van uw ontwikkelagenda en acties
  • Ondersteuning bij de implementatie 

Meer informatie?