Uncategorized

3 randvoorwaarden om rechtmatigheid in het DNA van uw organisatie te verankeren

Bij veel GR’en, gemeenten en provincies zit de jaarrekening(controle) in de afrondende fase, waarbij voor veel gemeenten met name de prestatielevering in het sociaal domein nog moet worden aangetoond . Voor veel organisaties betekent dit dat de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) weer vooruit kan kijken naar het huidige jaar, nadat ze de afgelopen maanden erg …

3 randvoorwaarden om rechtmatigheid in het DNA van uw organisatie te verankeren Lees verder »

Start met sturen!

In deze blog richten wij ons op gemeenschappelijke regelingen bij gemeenten. In de afgelopen jaren zijn steeds meer taken op afstand van de eigen ambtelijke organisatie gezet en worden deze uitgevoerd door samenwerkingspartners. Hoe dan ook, samenwerkingen geven ambtelijke organisaties zekerheden rondom het verminderen van kwetsbaarheden (continuïteitsgaranties) en kwaliteit. Echter ten aanzien van de derde …

Start met sturen! Lees verder »

#FunctieElders

Zin een #FunctieElders ?

Waar kom je terecht? Wij zijn een boutique adviesbureau voor de publieke sector met een informele cultuur en gezellige sfeer. Opgericht in 2019 door 4 professionals, afkomstig van een internationaal accountants en consultancy kantoor. Humor is ons credo en de publieke zaak onze passie. Wat ga je doen? Je gaat meteen aan de slag en …

Zin een #FunctieElders ? Lees verder »

Nieuwsbrief december 2020

De laatste ontwikkelingen voorzien van praktische handreikingen Wij hebben onze 3e en laatste nieuwsbrief van 2020 gepubliceerd. Via onze nieuwsbrieven informeren wij u over belangrijke ontwikkelingen die voor u relevant zijn. In onze nieuwsbrief van december hebben wij de volgende onderwerpen opgenomen: Stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording (met als bonus een hulpmiddel om de voor u …

Nieuwsbrief december 2020 Lees verder »

Gemeenten lopen een financieel risico van 1,5 miljard als gevolg van corona

De afgelopen tijd staat ons leven in het teken van het coronavirus en de crisis als gevolg ervan. Het tijdelijk sluiten van scholen, horeca, sportinstellingen en cultuurinstellingen heeft een enorme maatschappelijke impact. De langere termijn effecten van de 1,5 meter maatschappij zullen de komende tijd duidelijk worden. Veel inwoners en bedrijven worden niet alleen sociaal/maatschappelijk …

Gemeenten lopen een financieel risico van 1,5 miljard als gevolg van corona Lees verder »

Groot deel gemeenten zoekt (nog steeds) naar duidelijkheid over rechtmatigheids-verantwoording

Op 1 juni 2017 verscheen de meicirculaire gemeentefonds waarin de komst van de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen[1] werd aangekondigd. Nu, bijna 3 jaar later, is de informatievoorziening vanuit de rijksoverheid nog steeds beperkt. Ook de onlangs verschenen notitie van de commissie Bado geeft maar beperkt duidelijkheid. Uit ons onderzoek blijkt dat veel …

Groot deel gemeenten zoekt (nog steeds) naar duidelijkheid over rechtmatigheids-verantwoording Lees verder »

De eerste maand

De eerste maand….

Afgelopen weekend was het precies een maand geleden dat ik mijn carrière als accountant bij een big4 kantoor inruilde voor een rol als interim professional voor lokale overheden. En wát een maand kan ik wel zeggen….een hoop mensen ontmoet en veel nieuwe dingen geleerd! Al vrij snel na mijn start bij een opdracht bevond ik …

De eerste maand…. Lees verder »