Uncategorized

FTR

Verhoogd de kwaliteit aan de inwoners door alles First Time Right te doen

First time right, oftewel: het percentage dat een activiteit of controle in één keer goed wordt uitgevoerd. Nu de begroting voor 2023 op de agenda staat adviseren wij u om een ambitie bepalen voor het First Time Right percentage.  In eerste instantie om de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren maar ook …

Verhoogd de kwaliteit aan de inwoners door alles First Time Right te doen Lees meer »

Controller in crisistijd: vloek of zegen?

Nederland wordt overspoeld met allerlei crises: de stikstofcrisis, de wooncrisis, de energiecrisis, de asielcrisis etc. Naast de maatschappelijke onrust die deze crises met zich meebrengen leiden ze ook op nationaal en regionaal niveau tot allerlei uitdagingen voor (lagere) overheden. Zo resulteren de stijgende prijzen bijvoorbeeld tot tekorten op veel begrotingen (of is het inschatten van het …

Controller in crisistijd: vloek of zegen? Lees meer »

Komen we nog weg met Excel?

Digitale transformaties zijn bij onze opdrachtgevers in de publieke sector aan de orde van de dag. Zowel in hun primaire proces alsook in hun bedrijfsvoeringsfuncties. De CIO was reeds overtuigd van de toegevoegde waarde die digitale transformaties kunnen brengen en tegenwoordig kan de CFO (lees: directeur financiën en/of de (concern)controller) hierbij niet achterblijven. De teams …

Komen we nog weg met Excel? Lees meer »

Drieluik digitalisering – Deel 3: De randvoorwaarden om process mining toe te passen

Met deze blog komt er een einde aan de drieluik over process mining. Eerste twee delen gemist of nog even teruglezen? Klik dan hier en hier. In het eerste deel hebben we kort stilgestaan bij wat process mining is en waarom het belangrijk is dat activiteiten worden geregistreerd in de systemen voor de succesvolle toepassing. Het tweede deel …

Drieluik digitalisering – Deel 3: De randvoorwaarden om process mining toe te passen Lees meer »

3 randvoorwaarden om rechtmatigheid in het DNA van uw organisatie te verankeren

Bij veel GR’en, gemeenten en provincies zit de jaarrekening(controle) in de afrondende fase, waarbij voor veel gemeenten met name de prestatielevering in het sociaal domein nog moet worden aangetoond . Voor veel organisaties betekent dit dat de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) weer vooruit kan kijken naar het huidige jaar, nadat ze de afgelopen maanden erg …

3 randvoorwaarden om rechtmatigheid in het DNA van uw organisatie te verankeren Lees meer »

Start met sturen!

In deze blog richten wij ons op gemeenschappelijke regelingen bij gemeenten. In de afgelopen jaren zijn steeds meer taken op afstand van de eigen ambtelijke organisatie gezet en worden deze uitgevoerd door samenwerkingspartners. Hoe dan ook, samenwerkingen geven ambtelijke organisaties zekerheden rondom het verminderen van kwetsbaarheden (continuïteitsgaranties) en kwaliteit. Echter ten aanzien van de derde …

Start met sturen! Lees meer »

#FunctieElders

Zin een #FunctieElders ?

Waar kom je terecht? Wij zijn een boutique adviesbureau voor de publieke sector met een informele cultuur en gezellige sfeer. Opgericht in 2019 door 4 professionals, afkomstig van een internationaal accountants en consultancy kantoor. Humor is ons credo en de publieke zaak onze passie. Wat ga je doen? Je gaat meteen aan de slag en …

Zin een #FunctieElders ? Lees meer »

Nieuwsbrief december 2020

De laatste ontwikkelingen voorzien van praktische handreikingen Wij hebben onze 3e en laatste nieuwsbrief van 2020 gepubliceerd. Via onze nieuwsbrieven informeren wij u over belangrijke ontwikkelingen die voor u relevant zijn. In onze nieuwsbrief van december hebben wij de volgende onderwerpen opgenomen: Stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording (met als bonus een hulpmiddel om de voor u …

Nieuwsbrief december 2020 Lees meer »