2022

FTR

Verhoogd de kwaliteit aan de inwoners door alles First Time Right te doen

First time right, oftewel: het percentage dat een activiteit of controle in één keer goed wordt uitgevoerd. Nu de begroting voor 2023 op de agenda staat adviseren wij u om een ambitie bepalen voor het First Time Right percentage.  In eerste instantie om de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren maar ook …

Verhoogd de kwaliteit aan de inwoners door alles First Time Right te doen Lees meer »

Controller in crisistijd: vloek of zegen?

Nederland wordt overspoeld met allerlei crises: de stikstofcrisis, de wooncrisis, de energiecrisis, de asielcrisis etc. Naast de maatschappelijke onrust die deze crises met zich meebrengen leiden ze ook op nationaal en regionaal niveau tot allerlei uitdagingen voor (lagere) overheden. Zo resulteren de stijgende prijzen bijvoorbeeld tot tekorten op veel begrotingen (of is het inschatten van het …

Controller in crisistijd: vloek of zegen? Lees meer »

Komen we nog weg met Excel?

Digitale transformaties zijn bij onze opdrachtgevers in de publieke sector aan de orde van de dag. Zowel in hun primaire proces alsook in hun bedrijfsvoeringsfuncties. De CIO was reeds overtuigd van de toegevoegde waarde die digitale transformaties kunnen brengen en tegenwoordig kan de CFO (lees: directeur financiën en/of de (concern)controller) hierbij niet achterblijven. De teams …

Komen we nog weg met Excel? Lees meer »

Drieluik digitalisering – Deel 3: De randvoorwaarden om process mining toe te passen

Met deze blog komt er een einde aan de drieluik over process mining. Eerste twee delen gemist of nog even teruglezen? Klik dan hier en hier. In het eerste deel hebben we kort stilgestaan bij wat process mining is en waarom het belangrijk is dat activiteiten worden geregistreerd in de systemen voor de succesvolle toepassing. Het tweede deel …

Drieluik digitalisering – Deel 3: De randvoorwaarden om process mining toe te passen Lees meer »

Is jouw organisatie aangepast toen jullie datagedreven gingen werken?

Het lijkt wel of organisatie per se nieuwe techniek moeten inzetten. Je moet minimaal datagedreven werken, natuurlijk horen daar ook mooie BI-dashboards bij en vanzelfsprekend heb je ook een aantal softwarerobots draaien. Heb je dit niet dan doe je eigenlijk niet meer mee als organisatie. De voordelen van deze nieuwe technieken zijn natuurlijk eindeloos: De …

Is jouw organisatie aangepast toen jullie datagedreven gingen werken? Lees meer »

Voorbij de spreadsheets

Digitale transformaties zijn bij onze opdrachtgevers in de publieke sector aan de orde van de dag. Zowel in hun primaire proces alsook in hun bedrijfsvoeringsfuncties. De CIO was reeds overtuigd van de toegevoegde waarde die digitale transformaties kunnen brengen en tegenwoordig kan de CFO (lees: directeur financiën en/of de (concern)controller) hierbij niet achterblijven. De teams …

Voorbij de spreadsheets Lees meer »

3 randvoorwaarden om rechtmatigheid in het DNA van uw organisatie te verankeren

Bij veel GR’en, gemeenten en provincies zit de jaarrekening(controle) in de afrondende fase, waarbij voor veel gemeenten met name de prestatielevering in het sociaal domein nog moet worden aangetoond . Voor veel organisaties betekent dit dat de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) weer vooruit kan kijken naar het huidige jaar, nadat ze de afgelopen maanden erg …

3 randvoorwaarden om rechtmatigheid in het DNA van uw organisatie te verankeren Lees meer »

Drieluik digitalisering – Deel 2: Welke soorten process mining kan je toepassen?

Drieluik digitalisering – Deel 2: Welke soorten process mining kan je toepassen? Vandaag deel twee van de drieluik over process mining (deel één gemist? Klik dan hier). In het eerste deel hebben we kort stilgestaan bij wat process mining is en waarom het belangrijk is dat activiteiten worden geregistreerd in de systemen voor de succesvolle …

Drieluik digitalisering – Deel 2: Welke soorten process mining kan je toepassen? Lees meer »

Start met sturen!

In deze blog richten wij ons op gemeenschappelijke regelingen bij gemeenten. In de afgelopen jaren zijn steeds meer taken op afstand van de eigen ambtelijke organisatie gezet en worden deze uitgevoerd door samenwerkingspartners. Hoe dan ook, samenwerkingen geven ambtelijke organisaties zekerheden rondom het verminderen van kwetsbaarheden (continuïteitsgaranties) en kwaliteit. Echter ten aanzien van de derde …

Start met sturen! Lees meer »